Tetőtéri ablak beépítés zsindelyes tetőhöz való beépítőkerettel

Tetőtéri ablak beépítés profilos beépítőkerettel

Tetőtéri ablak beépítés univerzális beépítőkerettel

Belső előkészítés

Ablak kicsomagolása

Az ablakot a dobozból kivéve, helyezze azt egy sima felületre. Távolítsa el az oldalsó védőkartonokat, valamint az ablaktok alján található védőlécet. Vegye le az ablaktok tetejére rögzített kis kartondobozt is. Óvatosan fektesse az ablakot az oldalára egy sima, tiszta felületre és fordítsa át teljesen az ablakszárnyat.

Ablakszárny eltávolítása az ablaktokból, forgópántok kioldása

Az ablaktok beépítéséhez először ki kell venni belőle az ablakszárnyat. Keresse meg a pánton a reteszelő gombot ("PRESS" feliratnál) és oldja ki azt mindkét oldalon. (Kattanást kell hallania, amikor a reteszelő kiold). Ha a forgópánt kireteszelése sikerült, óvatosan távolítsa el a szárnyat a tokból és fektesse az ablak dobozára vagy a korábban eltávolított védőlécre állítsa úgy, hogy az ablakszárny felső része feküdjön fel a lécre, majd támassza az ablakszárnyat a falnak.

Rögzítőfülek helyének meghatározása

A rögzítőfüleket a ablaktok sarkától mért 50 mm távolságra kell rögzíteni.

Rögzítőfülek rögzítése

A csomagban melléket csavarokkal rögzítse a rögzítőfüleket az ablaktokhoz. Mindegyik rögzítőfülhöz 2-2 csavart használjon.

Készítsük elő a szerszámokat

A tetőtéri ablak beszerelésének elkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a szükséges biztonsági felszerelés és a megfelelő szerszámok elő vannak-e készítve.

A mérések elvégzése

Lehetséges, hogy a tetőtéren belül a szarugerendákkal szemben gipszkarton vagy egyéb burkolat van. Ebben az esetben nagyon fontos megállapítani azt, hogy a furatot pontosan hová helyezi el A külső faltól történő méréssel pontosan meghatározható az ablak elhelyezkedése a külső felülethez viszonyítva.

Kijelölés

Ha meghatározta a pontos helyzetet, pontosan jelölje ki azt.

Tájékozódó nyílás

A pontosabb felmérés céljából tájékozódó nyílást kell vágni a burkolaton.

A szarufák helyének meghatározása

A nyíláson keresztül egy vonalzó (centi) segítségével pontosan meg tudja határozni és ki tudja jelölni a tetőgerendák helyét.

A szarufa széle

Célszerű a gerendák belső éleitől dolgozni, hogy elkerülje a felesleges vágásokat.

Szigetelés eltávolítása

A szigetelés eltávolításakor meg kell tenni a szükséges óvóintézkedéseket: biztonsági védőálarc és védőszemüveg viselése ajánlott.

A szarufa eltávolítása

Ha el kell távolítani a szarufát, mérlegelje, hogy milyen hatása lesz ez a ennek a ház tetőszerkezetére. Amennyiben bizonytalan, forduljon szakemberhez.

Jobb áttekintés

Javasolt leszedni a környező borítást, hogy jobb áttekintést kapjon a munkaterületről.

Alátámasztás

Támassza alá a felületet, ahol a szarugerendát vágja, amennyiben erre szükség van

Felső támaszték

... és rögzítse a támasztékot a szarugerenda teteje alatt.

A szarugerenda kivágása

Ezután a gerendák kijelölhetők, kivághatók és eltávolíthatók.

Az ablak helyének kialakítása

Alakítsa a megfelelő magasságúra illetve szélességűre az ablakkeret leendő helyét.

Ne feledkezzen meg arról, hogy

... elegendő helyet kell hagyni a belső burkolat kialakítására.

A nyílás elkészítése

Kijelölés

Jelölje ki a nyílást a tetőfólián. Ne vágjon ki többet, mint ami feltétlenül szükséges - később szükség esetén kiszélesítheti.

A tetőfólia eltávolítása

Vágja ki és szedje le a fóliát, így láthatóvá válnak a cseréplécek és a tetőfedő anyag.

Cseréptető

Cseréptető esetén szedje le óvatosan a cserepeket belülről. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tető alatti terület üres, hogy elkerülje a sérülést vagy károsodást egy esetleges balesetnél.

Eternitpala tetőfedő anyag

Eternitpalával fedett tető esetén előfordulhat, hogy az ablaknyílás elkészítéséhez át kell fúrni vagy vágni a palát.

A szögek kiszedése

Ha palatetője van, szüksége lehet egy szögkihúzóra a szögek eltávolításához.

Cserepek eltávolítása

Óvatosan szedje le a cserepeket a a kialakított nyílás körül. Ügyeljen arra, hogy a tető alatti területen tiszta legyen, hogy egy esetleges baleset esetén elkerülje a személyi sérüléseket és anyagi károkat.

A keret rögzítése

Alsó segédléc pozíciójának meghatározása

A beszerelési útmutató alapján határozza meg az ablak alatti segédléc pozícióját. Rögzítse a léc egyik végét a tetőhöz.

Vízszintes helyzet beállítása

Használjon vízmértéket a segédléc vízszintbe állításához.

Alsó segédléc végleges rögzítése

Rögzítse a segédlécet a másik oldalon is

Felső segédléc rögzítése

A beszerelés útmutató alapján határozza meg a felső segédléc helyét, majd rögzítse azt.

Tetőfólia rögzítése

A nyílás sarkai felé vágja ki a tetőfóliát.

Hajtsa ki, majd rögzítse a kivágott tetőfóliát a nyílás körül.

Ablaktok beszerelése

Óvatosan emelje át az ablaktokot a nyíláson. Helyezze a segédlécre és igazítsa a nyílás közepére az ablaktokot.

Ellenőrizze a tok beállítását

Amennyiben az ablaktok vízszintesen áll, rögzítse az alsó füleket, Rögzítőfülenként minimum 2-2 csavart használjon.

Beállítások ellenőrzése

Helyezze vissza az ablakszárnyat és ellenőrizze, hogy megfelelően nyílik és záródik.

Hézagok ellenőrzése

Ellenőrizze az ablakszárny és az ablaktok közti függőleges hézagokat.

Amennyiben a az ablakszárny nem párhuzamost az ablaktokkal egy feszítővas segítségével állítsa be a hézagot.

Az ablakszárny enyhén nyitott helyzetében alul ellenőrizze a szárny és a tok párhuzamosságát.

Amennyiben a vízszintes hézag nem párhuzamos, helyezze a fekete műanyag éket a felső rögzítőfül alá. Amennyiben az ablaktok megfelelően be van állítva, rögzítse a felső rögzítőfüleket (amennyiben van, akkor az oldalsó rögzítőfüleket) is. Legalább kettő csavart használjon rögzítőfülenként.

Párazáró fólia gallér csatlakozás

Ablakszárny eltávolítása

Távolítsa el az ablakszárnyat az ablaktokból.

Vízzáró fólia felhelyezése

Fontos, hogy biztosítva legyen a tetősík ablak vízzáróssága. Ezért ajánlott egy vízzáró fóliát helyezni az ablaktok köré. Először vágja le a négy fóliacsíkot, amelyet majd az ablaktok köré rögzít. Az alsó és felső elem kb 50 cm-rel legyen szélesebb, mint az ablaktok külső szélessége. Az oldalsó elemek kb 70 cm-rel legyenek hosszabbak, mint az ablaktok külső magassága. Ezután vágjon le egy plusz fóliacsíkot, amely ugyanolyan széles, mint a felső elem, a hossza pedig 40-50 cm legyen. Ez a plusz fóliacsík lesz a vízelvezető csatorna az ablak felett. A fólia rögzítését az alsó elemmel kezdje.

Kapcsozza a fóliát az ablaktokhoz.

Az ablaktok alatti tetőlécet lazítsa meg ahhoz, hogy a tetőfóliát ez alá a léc alá tudja helyezni. Ezután rögzítse ismét a tetőlécet.

Az oldalsó fóliák rögzítésekor ügyeljen arra, hogy megfelelően vágja le és szorosan rögzítse azt a cseréplécekhez is.

Vízzáró fólia rögzítése a cseréplécek közé

A fólia ablaktok melletti rögzítéséhez készítsen "Y" vágást.

A vízzáró fólia rögzítése az ablaktok felett

A felső vízzáró fóliát a már meglévő tetőfólia alá kell rögzíteni. Amennyiben ellenléc is található a cseréplécek alatt, előfordulhat, hogy egy kis darabot ki kell vágni belőle ahhoz, hogy a vízzáró szigetelést pozicionálni tudja a meglévő tetőfólia alá.

Vágja el a meglévő tetőfóliát a szarufák között úgy, hogy a felső vízzáró fóliát alá lehessen csúsztatni. Emelje fel az elvágott darabot és csúsztassa alá a felső vízzáró fóliát és a korábban levágott plusz fóliadarabot is. Ezután hajtsa vissza a felemelet darabot, majd rögzítse tűzőkapoccsal a fóliákat a szarufához. A plusz tetőfólia darabot hajtsa fel a tetőlécre oly módon, hogy az így kialakított vízelvezető csatornának legalább 3%-os lejtése legyen valamelyik irányba azért, hogy a fentről lefolyó vizet összegyűjtve, azt az ablak mellett levezesse. Rögzítse a felhajtott fóliát a tetőléchez több ponton tűzőkapoccsal. A tetőlécen túllógó fóliát vágja le.

Profilos burkolókeret rögzítése

Tetőcserepek formára vágása

A tetőcserép profilmagasságától előfordulhat (jellemzően profilos tetőfedő anyagoknál), hogy az ablak alatti cserepeket olyan alakúra kell vágni, amely biztosítja a burkolóelem hullámos köpenyének megfelelő csatlakoztatását a tetőfedő anyaghoz.

Tetőfedő anyag vágása

Sarokcsiszolóval készítse el a megfelelő vágást a cserepeken.

Tetőfedő anyag felhelyezése

Helyezze vissza az ablak alatti cserépsort.

Alsó burkolóelem felhelyezése

Kézzel nyomja le és simítsa formára a köpenyt, követve a tetőcserepek kontúrvonalát.

Ezután vegye le az alsó elemet, fordítsa meg és kissé hajtsa vissza a felső részt, hogy a köpeny jobban illeszkedjen a tetőcserepekre.

Helyezze vissza ismét az alsó elemet a helyére és szükség esetén ismét simítsa a köpenyt a cserepek profiljára.

Alsó borítás felhelyezése

Helyezze fel és rögzítse csavarokkal az alsó borításelemet.

Oldalelem rögzítése

Helyezze fel az oldalsó borításelemeket. Ügyeljen arra, hogy az oldalsó elemek megfelelően illeszkedjenek az alsó elemhez.

Az alsó elemen található kis fület mindkét oldalon hajtsa rá az oldalsó elemekre.

Ablaktok oldalsó borításának rögzítése

Rögzítse a tok oldalsó borításelemeit. Ügyeljen arra, hogy a tok oldal borítás megfelelően illeszkedjen az alsó borításelem alumínium füleihez.

Rögzítse a tok oldalsó borításelemeit csavarokkal.

Tok felső "U" profiljának rögzítése

Rögzítse a tok felső "U" profiljait csavarokkal.

Tok felső borításelemének rögzítése

Rögzítse csavarokkal a tok felső borításelemét.

Felső burkolóelem rögzítése

Rögzítse a felső burkolóelemet. Ügyeljen rá, hogy szorosan illeszkedjen az oldalsó elemek felső részéhez, valamint a tok felső borításeleméhez is.

Rögzítse a felső burkolóelemet a tok oldalsó borítások felső részén található alumínium fülekkel.

Oldalsó burkolóelemek rögzítése a cseréplécekhez

A burkolókeret dobozában található alumínium fülek és szögek segítségével rögzítse az oldalsó borításelemeket a cseréplécekhez.

Szivacsok formára vágása

A tetőfedő anyag profiljának megfelelően vágja formára a burkolókereten található szivacsot úgy, hogy egy egyenletes és vízzáró csatlakozás alakuljon ki a szivacs és a tetőfedő anyag találkozási pontjain.

Tetőcserepek visszahelyezése

A beépítés útmutatón megadott távolságok figyelembe vételével vágja megfelelő méretre a tetőfedő anyagot az ablak mellett és ablak felett is.

Ablakszárny visszahelyezése

Helyezze vissza az ablakszárnyat és ellenőrizze, hogy megfelelően nyílik és záródik.

A munka elkészült!

Gratulálunk! Sikeresen beépítette a tetőablakot.