Než začnete

Kompletní praktická příručka

Před nákupem střešního okna zvažte design interiéru a exteriéru domu, ergonomii a jakým způsobem zajistit co nejvíce světla z Vašich oken.

Denní světlo je jednou ze základních lidských potřeb a lidé na denní světlo vždy kladně reagují.  Získáváme více energie, rychleji se učíme a jsme méně náchylní k nemocem souvisejícím se stresem. Proto stojí za investici zajištění maxima světla ve Vašem podkroví.

Faktory, které je třeba zvážit, když se snažíte zajistit maximum světla ze Svých střešních oken:

  • velikost střešního okna
  • počet střešních oken
  • umístění střešních oken
  • typ vnitřního obložení

Rozjasněte Své podkroví

 

Stejná okenní plocha = Více denního světla

Větší okna samozřejmě propouští více denního světla, ale za úvahu stojí také montáž více oken, jelikož lze dosáhnout lepšího celkového účinku (viz obrázky).

  • Použití jednoho střešního okna umožní osvětlit denním světlem přibližně 46 % této místnosti.
  • Použití dvou střešních oken se společnou celkovou plochou jako předchozí okno umožní osvětlit denním světlem přibližně 48 % této místnosti.
  • Rovnoměrněji rozložená čtyři střešní okna se stejnou celkovou plochou by umožnila osvětlit denním světlem přibližně 65 % této místnosti!

 

 

Správný typ okenního ostění pro maximum světla

Více světla do místnosti zajistíte použitím správného typu okenního ostění. Pokud je rám umístěn pod správným úhlem, vstupuje do místnosti více světla.

 

PROUDĚNÍ TEPLA

 

Správný typ okenního ostění pro volné proudění teplého vzduchu

Pokud je rám umístěn pod nesprávným úhlem, může docházet k zachycení teplého vzduchu, což může způsobit kondenzaci. Pokud je však rám umístěn pod správným úhlem, nic nebrání volné cirkulaci teplého vzduchu kolem místnosti.

 

Výběr krokve

 

Upevnění střešních oken ke krokvím

Před rozhodnutím o konkrétní velikosti okna je nutné zvážit strukturální integritu střechy. Většinu střech lze uzpůsobit pro střešní okna, ale trámy nelze řezat bez ověřeného náhradního řešení. V případě jakýchkoli pochybností o tom, který trám uříznout, doporučujeme před zahájením prací odbornou konzultaci.

 

Exteriér 

Vnější vzhled domu

Kromě vnitřního osvětlení a konstrukce byste měli zvážit také to, jaký dopad budou mít střešní okna na vizuální stránku vašeho domu zvenčí. Zohledněte umístění střešních oken ve vztahu ke stávajícím oknům v domě. Pak se pokuste vyvážit potřebu vnitřního osvětlení s vnější architekturou.  Díky tomu budou Vaše střešní okna zvenčí působit elegantně a fungovat podle vašich vnitřních potřeb.

Vždy doporučujeme použivání protisněhových zábran nad střešními okny, aby se předešlo poškození oplechování střešních oken.

Sněhová zábrana

Doporučujeme instalaci sněhové zábrany nad střešní okno, protože ho může ochránit před trvalým poškozením.

ERGONOMIE

 

Čím nižší je sklon, tím vyšší je střešní okno.

Střešní okno by vždy mělo být umístěno ve správné výšce a mělo by mít správnou velikost, která vyhovuje Vašim konkrétním potřebám. Výběr správné velikosti okna se řídí sklonem střechy Vašeho domu. Pokud máte střechu s nízkým sklonem, potřebujete větší výšku střešních oken, abyste měli stejný výhled jako v domě s větším sklonem střechy. Obecně tedy platí, že „čím nižší sklon, tím vyšší střešní okno“.

Kromě velikosti střešního okna byste měli zvážit také výšku, v níž se bude montovat. Je důležité, aby měl každý obyvatel domu jasný výhled z okna.

Neexistuje jediná „správná“ velikost okna a jediné „správné“ umístění okna. Okno musí být vždy umístěno s ohledem na požadavky uživatelů a funkčnost, což se může lišit v závislosti na podmínkách

 

Regulace osvětlení 

 

Vnější markýza zabraňuje přehřátí místnosti.

Vnitřní rolety se používají k regulaci množství světla, jež proniká do místnosti.

Zatemňující roleta blokuje téměř 100% světla.

Zastiňující roleta jemně rozptyluje světlo.

Než koupíte roletu, musíte si promyslet, proč roletu potřebujete, abyste se mohli rozhodnout, jaký typ rolety nejlépe vyhovuje Vašim potřebám.  Pak se teprve můžete rozhodnout, jakou roletu vybrat.   

Bezpečnost montáže 

Při montáži používejte vhodné ochranné prostředky. Obvykle lze provést montáž střešního okna zevnitř domu a lešení není ve většině případů nezbytné. Avšak stejně jako u většiny stavebních projektů hrozí riziko, že ze střechy spadnou nějaké předměty (kladivo, tašky atd.). Proto doporučujeme nepokládat žádné předměty na vnější plochu střechy a ohradit případný nebezpečný prostor, aby se minimalizovalo riziko.

Při řezání tašek nebo jiné střešní krytiny doporučujeme používat ochranné masky a brýle.